21 april 2016

Op weg naar Waadhoeke

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente Waadhoeke. De nieuwe gemeente heeft 47.000 inwoners, 42 dorpen en buurtschappen en één stad. Waadhoeke ligt aan de Waddenkust in Noordwest Fryslân. De gemeente heeft een vitaal en aantrekkelijk platteland. Met ster van de elfsteden Franeker als gezellig, historisch en sportief centrum.

21 april 2016

Agenda

Bent u benieuwd welke vergaderingen er binnenkort op de agenda staan? Klik dan op de betreffende vergadering.07 juli 2016

Stand van zaken herindeling

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor de herindeling volop bezig. Dat is niet altijd even zichtbaar. Maar waar staan we nu eigenlijk? En waar wordt u nog bij betrokken? Wettelijk fusiespoor De besluitvorming over de herindeling (wettelijk fusiespoor) loopt. Het herindelingsadvies is in...

07 juli 2016

Vergaderingen herindelingscommissie

Op 9 juni was de laatste bijeenkomst van de Herindelingscommissie voor de zomervakantie. Hierin werd onder andere gesproken over de Dienstverleningsvisie, het gemeentewapen en de programmabegroting. Over de dienstverlening gaan de gemeenten nog met u in gesprek. Volgende...

30 juni 2016

Provincie akkoord met herindeling

Op 28 juni hebben Gedeputeerde Staten (GS) een positieve zienswijze vastgesteld over de herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân. Het College adviseert het kabinet in te stemmen met de herindeling. De...

21 april 2016

Welkom!

Op deze website vindt u alle informatie over de fusie tussen de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel. Zoals het laatste nieuws, agenda's en verslagen van de herindelingscommissie en documenten over de herindeling. Ontvangt u graag het nieuws automatisch...