Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

donderdag 24 januari

Elk bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet ook worden getoetst aan 'redelijke eisen van welstand'. De toetsende instantie is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie).

Op maandag 28 januari 2019 om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker.

De agenda vindt u hier: agenda welstandscommissie (pdf, 257 KB) .

Uw Reactie