Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

De ‘Friese klimaatatlas’ gelanceerd!

woensdag 28 november

Op maandag 26 november 2018 is tijdens het Friese klimaatevent ‘Oer de Grinzen’ de Friese klimaatatlas officieel gelanceerd. De atlas biedt inzicht in de effecten van klimaatverandering: waar bij droogte of extreme regenval problemen ontstaan.

De atlas, een gezamenlijk product van alle Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân, is online voor iedereen beschikbaar: www.frieseklimaatatlas.nl.

Waarom een Friese klimaatatlas?

De impact van klimaatverandering is enorm. Daar zijn we ons nog steeds veel te weinig van bewust. Extreem weer, natuurrampen en het falen van klimaatmaatregelen worden wereldwijd aangemerkt als de grootste risico’s (World Economic Forum, 2017). Ook in Nederland heeft het klimaatverandering grote gevolgen voor hoe we in de toekomst wonen en werken.

Friese klimaatstresstest

In 2020 moet iedere gemeente in Nederland de risicogebieden in kaart gebracht hebben. Onder het FBWK2 (Fries bestuursakkoord voor de waterketen) is door de samenwerkende Friese overheden in 2016 al opdracht gegeven om de klimaatstresstest voor heel Fryslân uit te voeren. Zo’n klimaatstresstest brengt allerlei risicogebieden in kaart: waar komt wateroverlast voor? Hoe hoog staat het water tijdens een overstroming? Wat gebeurt er bij langdurige droogte? Waar wordt het extreem heet in bebouwd gebied?

Uw Reactie