Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Met Harlingen richting woonvisie

maandag 11 februari

De gemeente Waadhoeke werkt voor de nieuwe gemeentelijke woonvisie op delen samen met buurgemeente Harlingen. Zo laten ze gezamenlijk een woningmarktanalyse doen. Voor Waadhoeke is het de opmaat naar de nieuwe woonvisie, die eind 2019 vastgesteld moet worden. Om tot een woonvisie te komen is een startnotitie geschreven, als routeboek, die donderdagavond 7 februari door de gemeenteraad werd vastgesteld.

De nieuwe gemeente Waadhoeke heeft nog geen woonvisie, waarin beleid en denkrichtingen zijn verwoord. Dit is wel wenselijk, omdat een woonvisie als leidraad dient bij veel ruimtelijke vraagstukken. De uitgangspunten op vele thema’s op het gebied van volkshuisvesting worden erin vastgelegd. In de woonvisie wordt onder andere ook een woningbouwprogramma voor de komende jaren opgenomen.  

 

Proces

In het proces naar de woonvisie wordt enerzijds een woningmarktanalyse gedaan en anderzijds worden interactieve bijeenkomsten georganiseerd. De woningmarktanalyse wordt samen opgepakt met buurgemeente Harlingen. Zij volgen een vergelijkbaar proces richting hun woonvisie en werken al met Waadhoeke samen op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. Ook dit is een onderwerp dat aan de orde komt in de woonvisie.

Naast de woningmarktanalyse organiseert de gemeente vanaf het voorjaar tot het vroege najaar een aantal bewonersbijeenkomsten over verschillende thema’s. Voorbeelden hiervan zijn ruimtelijke kwaliteit in relatie tot duurzaamheid, huisvesting van bijzondere doelgroepen, de particuliere woningmarkt en betaalbaarheid en beschikbaarheid.

 

Planning

Volgens de planning in de startnotitie worden de uitkomsten van de woningmarktanalyse nog voor de zomervakantie bekend. De concept woonvisie moet in oktober aan de orde komen in een publiekssessie. Het definitieve stuk wordt dan in december aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Uw Reactie