Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Praat mee over het sport en beweegbeleid!

maandag 3 december

Veel inwoners van de gemeente Waadhoeke beleven plezier aan sporten en bewegen. Maar hoe zien we sport en bewegen in de toekomst? De gemeente Waadhoeke nodigt iedereen die als sporter, bestuurder of op een andere manier betrokken is met sport en bewegen, uit om mee te denken, praten, discussiëren en adviseren. Op dinsdag 11 december is er in het MFA in Minnertsga een bijeenkomst over het nieuwe Sport- en Beweegbeleid.

Er zijn op dit moment vier thema’s geformuleerd waar het nieuwe sport- en beweegbeleid zich op gaat richten. Dit zijn sportaccommodaties, bewegen in de openbare ruimte, sportstimulering en sportaanbieders. In een interactief proces hoopt de gemeente veel informatie van de inwoners van Waadhoeke te krijgen over deze onderwerpen. Het zou kunnen dat dan duidelijk wordt dat andere thema’s belangrijker zijn; in dat geval past de gemeente de thema’s aan.

Uitnodiging voor 11 december

Dinsdag 11 december kunt u op uw mening geven over sporten en bewegen in Waadhoeke. Voorbeelden van vragen die aan de orde komen, zijn:

  •  Nodigt de openbare ruimte (binnen of buiten de bebouwde kom) uit tot sporten of bewegen?
  •  Hoe kunnen we mensen stimuleren om (meer) te sporten of te bewegen?
  •  Wat hebben verenigingen nodig om een vitale vereniging te blijven?
  •  Hoe kunnen we de bezettingsgraad in sportaccommodaties verhogen?

We nodigen iedereen van harte uit om tijdens deze bijeenkomst – op interactieve manier – zijn of haar mening te geven. Deze avond is voor verenigingen, maar ook zeker voor individuele sporters of mensen die graag een ommetje maken in of rond hun wijk of dorp.

Wanneer:           dinsdag 11 december 2018

Tijd:                    19.00 - 22.15 uur

Locatie:              MFA Doarpsfinne, Fjildleane 14, Minnertsga

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Jennifer Batteram of Peter Helmus van de gemeente. Dat kan via sport@waadhoeke.nl of 0517 - 380 380.

Uw Reactie