Begroting

De gemeenteraad stelt ieder jaar een begroting vast. Wat is de financiële situatie van de gemeente? Waaraan is geld uitgegeven, hoe ziet de begroting eruit en welke (financiële) ontwikkelingen komen er op ons af? U leest het in de begroting van de gemeente.

De begroting van 2019 kunt u teruglezen op Archiefweb. Kies in het linkermenu een datum vóór 2 oktober 2019 en zoek op de term 'Begroting'.