pagina icoon paspoort

Belasting

Belastingen betalen

Alles over betaalmogelijkheden.

Kwijtschelding aanvragen

Informatie over het aanvragen van kwijtschelding belastingen.

Waardering onroerende zaken

De WOZ-waarde van uw woning bepaalt de hoogte van de onroerende zaakbelasting.

Onroerende zaakbelasting

U betaalt OZB voor een eigen woning, bedrijfsgebouw of stuk grond.

Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing.