Ga naar de inhoud

Klacht en bezwaar

Zienswijze

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar of beroep indienen als u het niet eens bent met een besluit.

Dwangsom

Als de gemeente te laat een beslissing neemt kunt u recht hebben op een dwangsom

Aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.

Uw Reactie