Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Klacht en bezwaar

Zienswijze

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Klacht indienen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Bezwaar en beroep

Hoe kunt u bezwaar of beroep indienen als u het niet eens bent met een besluit?

Dwangsom

Neemt de gemeente te laat een beslissing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom.

Aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid.

Uw Reactie