Ga naar de inhoud

Dwangsom

Neemt de gemeente te laat een beslissing op uw aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing? Dan heeft u misschien recht op een dwangsom. Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen.

In de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen staat dat u soms recht heeft op een dwangsom als de overheid te laat een besluit neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunt u dan via de rechter een besluit afdwingen.

Hoe vraagt u een dwangsom aan?

Is de gemeente te laat met een beslissing? Dan kunt u de gemeente ‘in gebreke stellen’. U laat de gemeente dan weten dat ze niet op tijd een beslissing heeft genomen.

Heeft u na twee weken nog geen beslissing ontvangen? Dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag buiten de beslistermijn om. U kunt dan ook bij de rechter in beroep gaan voor het afdwingen van een beslissing op uw aanvraag.

Wat heeft u nodig?

  • Uw DigiD-inlogcode.
Uw Reactie