Ga naar de inhoud

Klacht indienen

Vindt u dat een medewerker of bestuurder zich tegenover u niet behoorlijk heeft gedragen? U kunt dan een klacht indienen.

Wat moet u doen?

U kunt op 2 manieren uw klacht indienen over hoe u bent behandeld:

  1. telefonisch, bel ons op (0517) 380 380
  2. per brief naar: Gemeente Waadhoeke, t.a.v. Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

Handig om te weten

  • Schrijf of vertel duidelijk waarover u klaagt. Geef ook aan over wie of wat het gaat en wanneer het is gebeurd. Het is handig wanneer u kopieën van brieven of documenten bijvoegt. We behandelen geen anonieme klachten. U moet dus uw naam en adres vermelden.
  • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt telefonisch contact met u op om gezamenlijk te bespreken hoe uw klacht kan worden opgelost of behandeld. Na het klachtonderzoek krijgt u een brief met de uitkomsten hiervan. In de brief staan ook de conclusies en eventuele maatregelen die hieruit volgen. U krijgt uiterlijk binnen zes weken bericht van de afhandeling van uw klacht.
  • Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u in veel gevallen daartegen bezwaar maken en daarna nog beroep instellen.
  • Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Dit kan pas nádat uw klacht is behandeld.
Uw Reactie