Ga naar de inhoud

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u specifieke informatie hebben over een bepaalde zaak? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente. Zo nodig kan dit in de vorm van een Wob-verzoek.

Openbaar

Overheidsinformatie is openbaar tenzij de Wob of een andere wet bepaalt dat de informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

Er zijn twee manieren waarop u overheidsinformatie kunt krijgen:

Wob-verzoek indienen

U kunt uw Wob verzoek schriftelijk indienen bij Gemeente Waadhoeke, t.a.v. Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

Uw Reactie