Ga naar de inhoud

Wetten en lokale regels

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Waadhoeke bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden. De geldende regelgeving vindt u op de landelijke website Overheid.nl

Handig om te weten

  • Een verordening zoals de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of de Subsidieverordening is een regel die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.
  • In een beleidsregel staat hoe het college van Burgemeester en Wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wettelijk voorschrift, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.
Uw Reactie