Ga naar de inhoud

Bouwen en wonen

Verhuizen

Doorgeven van uw verhuizing in of naar Waadhoeke of emigreren.

Ruimtelijke plannen

In het bestemmingsplan staat precies hoe een gebied gebruikt mag worden

Bouwen en verbouwen

Bouwen, verbouwen of slopen? Controleer of u een vergunning nodig heeft

Welstand

Zorg dat uw bouwplannen binnen de welstandseisen van de gemeente vallen

Groenstrook kopen

Soms is het mogelijk om een groenstrook te huren of kopen

Boom kappen

Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig

Groenadoptie

U kunt zelf of samen met uw buren het onderhoud van een stuk groen overnemen

Tegemoetkoming planschade

Lijdt u schade? U kunt voor hiervoor misschien een tegemoetkoming krijgen

Melden

Doe een melding bij de gemeente.

Strooien bij gladheid

Waar wordt er gestrooid bij gladheid? Vind de routes op deze pagina.