Ga naar de inhoud

Melden van beveiligingsincident/ datalek

Heeft u een datalek ontdekt? Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Dan moet u dit aan ons melden.

Let op: U mag geen misbruik maken van het beveiligingslek. Deel het beveiligingslek ook niet met anderen totdat het lek is hersteld. Als u dit toch doet kan de gemeente aangifte tegen u doen.

Wat heeft u nodig?

  • Uw DigiD inlogcode
  • Een beschrijving van de gegevens die voor u zichtbaar zijn.

Handig om te weten

De gemeente Waadhoeke gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegeven. Wij zorgen voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat door een inbreuk op de beveiliging (een ‘beveiligingsincident’) persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan; dit heet een datalek.

Wat is een datalek?

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens waardoor persoonsgegevens terechtkomen bij iemand die geen toegang tot die gegevens mag hebben of waardoor gegevens verloren gaan zonder dat er een back-up van de gegevens bestaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hacken van digitale informatiesystemen van de gemeente waarbij persoonsgegevens worden gestolen maar ook om een verloren USB-stick met adresbestanden of een gestolen laptop, tablet of smartphone van een medewerker van de gemeente waarop persoonsgegevens staan.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Ontdekken wij een datalek? Dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Uw Reactie