Ga naar de inhoud

Emigreren

Emigreert u vanuit Waadhoeke naar het buitenland? Of verwacht u minimaal 8 maanden in het buitenland te gaan wonen? Vanaf 5 dagen vóór uw vertrekdatum moet u dit melden bij de gemeente.

Wat kost het?

 • Gratis
 • Wilt u een internationaal bewijs van de uitschrijving? Dit kost € 9,00. U moet dit bewijs op de dag van uitschrijving aanvragen. Lukt dat niet, bezoek dan een RNI gemeente.

Wat heeft u nodig?

 • Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
 • Gegevens over waar u naartoe gaat. Dus: naar welk land u gaat, wat uw eerste adres daar is en wanneer u verhuist.

Handig om te weten

 • Blijft er iemand of meerdere personen achter op uw adres? Dan moeten alle personen die vertrekken persoonlijk aangifte doen. Dit geldt ook voor minderjarigen. Plan een afspraak binnen 5 werkdagen voor uw vertrek.
 • U moet uw nieuwe land en uw eerste adres in dat land aan de gemeente doorgeven.
 • Uw uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huursubsidie, studiefinanciering, uitkeringen of uw belastingen. Houd hier rekening mee.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door.
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door.
 • Bewindvoerders geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.
 • Ouders en hun kind of kinderen (ouder dan 16) mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U moet dan wel op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U moet dan wel op hetzelfde adres wonen.
Uw Reactie