Ga naar de inhoud

Vestigen uit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u in de gemeente Waadhoeke gaan wonen? Schrijf u dan persoonlijk in bij de gemeente. U doet dat binnen vijf dagen na aankomst.

Wat kost het?

 • Gratis.

Wat heeft u nodig?

 • Een geldig paspoort, geldig rijbewijs of geldige identiteitskaart.
 • Een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Buitenlandse documenten. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat toont de echtheid van een document aan. Soms moeten de documenten ook vertaald zijn. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Bent u meerderjarig en niet de hoofdbewoner? Dan heeft u uw DigiD-inlogcode en die van de hoofdbewoner nodig om de toestemmingsverklaring in te vullen.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Vul de schriftelijke toestemmingsverklaring en stuur deze op naar:

Gemeente Waadhoeke
Postbus 58
8800 AB Franeker

Handig om te weten

 • Gemeenten moeten de identiteit vaststellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen. Ook minderjarige kinderen moeten zelf bij de inschrijving aanwezig zijn.
 • Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie.
  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft een adres in Waadhoeke en gaat langer dan vier maanden in Nederland verblijven.
 • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan heeft u een bewijs van uitschrijving uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) nodig.
Uw Reactie