Welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw bouwplan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. Wij bekijken of uw bouwplan in de omgeving past.

Welstandsnota

De gemeente Waadhoeke heeft op 12 december 2019 de welstandsnota vastgesteld. De welstandsnota is te raadplegen in het gemeentehuis van Waadhoeke. U kunt de welstandsnota ook opvragen via info@waadhoeke.nl.