Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Burgemeester Marga Waanders

Contactgegevens

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid

Nevenfuncties

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid driehoeksoverleg Team Noordwest Fryslân
 • Lid AB Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid bestuurscommissie veiligheid, Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid auditcommissie Veiligheidsregio Fryslân
 • Voorzitter DB en AB van de FUMO
 • Lid stuurgroep Stadsregio Leeuwarden
 • Lid VFG commissie Bestuur & Veiligheid
 • Voorzitter Commissie van Georganiseerd Overleg

Andere nevenfuncties

 • Voorzitter bestuur  Us Koöperaasje (onbetaald)
 • Voorzitter Werkveldadviescommissie Thorbecke Academie, opleiding Bestuurskunde-Overheidsmanagement NHLStenden Leeuwarden (onbetaald)
 • Voorzitter bestuur Stichting Keunstwurk (onbetaald)
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (onbetaald)
Uw Reactie