Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Openingstijden gemeentehuis

Het coronavirus (COVID-19) is overal in het nieuws en leidt tot veel vragen. Op dit moment zijn er nog geen besmettingen bekend in gemeente Waadhoeke.

Gemeentehuis alleen geopend op afspraak

Vanaf maandag 16 maart 2020 is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend. Ook voor het afhalen van rijbewijzen en paspoorten/identiteitskaarten. U kunt een afspraak maken tussen 8.30 uur en 17.00 uur. De openstelling op donderdagavonden vervalt. Stel uw bezoek waar mogelijk uit. Blijf thuis als u de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Alleen met pinpas betalen

Op dit moment accepteren we geen munt- of briefgeld. U kunt alleen met pinpas betalen.

Afspraken Gebiedsteam

Medewerkers van het Gebiedsteam Waadhoeke doen momenteel alleen noodzakelijke huisbezoeken. Neem voor vragen over uw afspraak met het Gebiedsteam contact op via (0517) 380 357.

Spreekuur kwijtschelding belastingen

De spreekuren voor hulp bij kwijtschelding van belastingen zijn afgelast. Heeft u met een spoed een vraag? Mail naar heffingen@waadhoeke.nl.

Gemeentearchief gesloten

Het gemeentearchief is ook gesloten.

Huwelijken

Er wordt contact gezocht met de bruidsparen over hun geplande huwelijk of geregistreerd partnerschap. Op dit moment is de gemeentelijke richtlijn voor deze samenkomsten als volgt:

  • In het stadhuis aan Raadhuisplein 1 in Franeker mogen maximaal 13 personen aanwezig zijn.
  • In het gemeentehuis aan Harlingerweg 18 in Franeker mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn.
  • Het aantal personen is inclusief de BABS, eventueel de bode en fotograaf. Dit geldt voor beide locaties.
  • Ook een eigen keuze locatie moet voldoen aan de maatregelen en afstandsmaatregel van het RIVM. De BABS heeft het recht om het huwelijk niet te sluiten, als niet aan de juiste maatregelen wordt voldaan. U krijgt het geld dat u heeft betaald aan de gemeente voor het sluiten van het huwelijk of geregistreerd partnerschap in dat geval niet terug. . 
  • De kosteloze huwelijken en geregistreerde partnerschappen gaan op maandagmorgen gewoon door in het gemeentehuis met een maximum van 6 personen. 
  • U en wij volgen de richtlijnen van het RIVM.
  • In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Kernteam- en raadsvergaderingen

Alle kernteam en raadsvergaderingen in de maan maart vervallen. De kernteams worden vervangen door een schriftelijke ronde. Inwoners of belanghebbenden die schriftelijk willen reageren op de kernteamstukken kunnen dit doen via griffie@waadhoeke.nl.

Welstandscommissie

Er zijn voorlopig geen welstandsvergaderingen gepland. De zaken worden nu ter beoordeling aan Hûs en Hiem toegezonden.

Uw Reactie