Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Voor ouders

Het kabinet heeft besloten dat met ingang van maandag 16 maart 2020 alle scholen en de kinderopvang dicht gaan. Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Dit geldt in ieder geval tot 28 april 2020 voor alle kinderen in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Noodopvang kinderen

Wanneer u of uw partner werkzaam is in één van de cruciale beroepen, kunt u een beroep doen op de noodopvang voor kinderen. Neem hiervoor contact op met de gemeente Waadhoeke. De gemeente coördineert de noodopvang.

Iedere donderdag heeft de gemeente overleg met de scholen en kinderopvangorganisaties. Dan wordt ook bekeken of en zo ja welke locaties in de daarop volgende week geopend zijn. De lijst met geopende locaties wordt elke week op deze pagina gepubliceert.

De gemeente is in nauw overleg met de scholen en kinderopvangorganisaties over noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen. Hebt u hierover vragen, of wilt u uw kind(eren) aanmelden voor de noodopvang, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Bel ons op 0517 – 380 380 of stuur een e-mail met uw gegevens naar noodopvang@waadhoeke.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Geopende locaties

In de week van 6 tot en met 10 april zijn de volgende locaties geopend voor noodopvang:

Achlum

 • It Iepen Finster, CBO Noordwest Friesland

Berlikum

 • Bso Berltsum, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân
 • Okidoki, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân    
 • Lyts Libben, ELAN Onderwijsgroep
 • De Fûgelsang, CBO Noordwest Friesland

Bitgummole

 • Het Kwetternest, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân

Deinum

 • It Twaspan, ELAN Onderwijsgroep
 • Kindercentrum Deinum

Dronrijp

 • Ringeling, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân
 • Ikc St Radbodus, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân
 • It Anker, CBO Noordwest Friesland
 • It Anker BSO, CBO Noordwest Friesland
 • St. Radbodus, Bisschop Moller Stichting

Franeker

 • De Steven, ELAN Onderwijsgroep
 • De Opslach, ELAN Onderwijsgroep
 • De Bolder, ELAN Onderwijsgroep
 • De Korendrager, CBO Noordwest Friesland
 • De Korendrager BSO, CBO Noordwest Friesland
 • Toermalijn, CBO Noordwest Friesland
 • Toermalijn BSO, CBO Friesland
 • KABAS, Bisschop Moller Stichting
 • Het Tweede Thuis, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân
 • MFA/Triviant, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân
 • De Kabas, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân
 • Ukkepuk en Co, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân
 • Kinderdagverblijf Bloem

Marsum

 • De Polle, ELAN Onderwijsgroep 
 • De Polle, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân

Menaam

 • Eben Haëzer, CBO Noordwest Friesland
 • Eben Haëzer, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân

Minnertsga

 • De Wizebeam, CBO Noordwest Friesland
 • Lytse Terp, ELAN Onderwijsgroep

Nij Altoenae

 • De Noordster, CBO Noordwest Friesland

Oosterbierum

 • De Flambou, CBO Noordwest Friesland

Oudebildtzijl

 • De Syl, CBO Noordwest Friesland

Ried

 • De Oanset, ELAN Onderwijsgroep

Sexbierum

 • De Skeakel, CBO Noordwest Friesland
 • De Skeakel kinderopvang en BSO, CBO Friesland

Sint Annaparochie

 • 't Fonnemint, ELAN Onderwijsgroep
 • De Slotschool, CBO Noordwest Friesland
 • De Arebaar, Stichting kinderopvang Noard-west Fryslân

Sint Jacobiparochie

 • Ons Speulplakky en BSO, Kids First

Tzum

 • Staetlânsskoalle, CBO Noordwest Friesland

Vrouwenparochie

 • Fierljepper, ELAN Onderwijsgroep
 • Kids&Animals

Winsum 

 • BSO Musniw

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid wordt antwoord gegeven op actuele en veelgestelde vragen. Heeft u andere vragen? Neem contact met ons op via (0517) 380 380.

Uw Reactie