Voor ouders

Basisscholen

Met ingang van 8 juni zijn de basisscholen weer volledig open. Als een school weer open is, geldt de Leerplichtwet. Soms kan er voor gekozen worden om een kind thuis te houden en toch nog online lessen te geven. Bijvoorbeeld omdat het wegens de gezondheid van uw kind of omgeving niet verantwoord is om alweer naar school te komen. Komt u hier als ouder niet uit met de school, dan kan de school dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Speciaal basisonderwijs

Scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeente zijn open.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is met ingang van 2 juni gestart op basis van de anderhalvemetermaatregel. Dit geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Ook daar wordt, net als in het voortgezet onderwijs, anderhalve meter afstand bewaard tussen alle personen.

Kinderopvang, gastouderopvang en BSO

Sinds 11 mei is de kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) en de gastouderopvang (0 tot 12 jaar) weer volledig open. Vanaf 8 juni is ook de buitenschoolse opvang (BSO) weer regulier open. Dit betekent dat kinderen weer op de eigen gecontracteerde dagen naar de BSO kunnen gaan.

Afbouw noodopvang

Noodopvang was vanaf 8 juni alleen nog beschikbaar in de avond, nacht, en het weekend voor ouders die in de zorg werken. Zoals personeel van ziekenhuizen, verpleging, zorgpersoneel van Defensie, verzorging, thuiszorg en ambulancezorg en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in zieken en verpleeghuizen.

Vanaf 1 juli stopt de noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep.

Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang als gevolg van de coronamaatregelen dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties of bij gastouders.

Nog steeds noodopvang nodig?

Maakt u nu geen gebruik van noodopvang voor cruciale beroepen, maar is dat nog wel nodig dan kunt u contact opnemen met één van de kinderopvangorganisaties werkzaam in de gemeente:

Voor andere vragen over coronamaatregelen en scholen/kinderopvang kunt contact opnemen met de gemeente. Doe dat het liefst via het mailadres noodopvang@waadhoeke.nl. Telefonisch kan ook via 0517-380 380.

Meer informatie 

Op de website van de Rijksoverheid wordt antwoord gegeven op actuele en veelgestelde vragen. Heeft u andere vragen? Neem contact met ons op via 0517 -380 380.