Gebiedsteam

Heeft u vragen over (jeugd)zorg, welzijn of wonen? U kunt terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente. Bel met 0517- 380 357 of stuur een e-mail naar gebiedsteam@waadhoeke.nl. Dit kan voor uzelf, maar ook voor iemand over wie u zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld een naaste.

U kunt ook langskomen bij het Gebiedsteam. Let op: wegens de coronacrisis zijn de locaties van het Gebiedsteam alleen geopend op afspraak.

Berltsum
Groene Kruisgebouw, Sportleane 7, 9041 EC

Franeker
Gemeentehuis, Harlingerweg 18, 8801 PA 

Marsum
Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12, 9034 GZ

Menaam
Moolnersrak 11, 9036 MJ 

St. Annaparochie
Oude gemeentehuis, Van Harenstraat 47, 9076 BT

Winsum
MFC de Helling, Skâns 12, 8831 XS

  • U neemt contact op met het Gebiedsteam van de gemeente. We maken een afspraak voor een gesprek bij u thuis. U kunt een familielid of een bekende vragen u hierbij te helpen.
  • Tijdens het gesprek bespreken we uw vraag en bekijken we welke oplossingen er zijn. Ook vragen we u naar uw beperkingen. En wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers kunt doen. Ook bekijken we uw (financiële) mogelijkheden om zelf of met hulp van anderen steun te regelen.
  • U krijgt van het Gebiedsteam een gespreksverslag van het gesprek.
  • Er is ook maatwerk mogelijk. Dit bespreekt de medewerker van het Gebiedsteam met u. 
  • Houd er rekening mee dat u mogelijk een financiële bijdrage moet betalen. 
  • Het Gebiedsteam neemt de zorg niet van u over, maar zorgt dat steun wordt geregeld.