Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken
pagina icoon paspoort

Klacht en melden

Meteen melden

Meld dat er iets kapot is, overlast geeft of een gevaar veroorzaakt.

Iets verloren of gevonden

Heeft u iets verloren of gevonden? Geef het aan ons door.

Klacht indienen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Zienswijze

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Bezwaar en beroep

Hoe kunt u bezwaar of beroep indienen als u het niet eens bent met een besluit?

Aansprakelijk stellen

Schade opgelopen door schuld van de gemeente? U kunt de gemeente aansprakelijk stellen.

Dwangsom

Neemt de gemeente te laat een beslissing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom.

Wet openbaarheid van bestuur

De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid.

Bekendmakingen

Blijf op de hoogte van plannen van de gemeente bij u in de buurt.

Melding ligplaats

Doe een melding als u een vaartuig wilt aanleggen.

Uw Reactie