Maaibeleid

De gemeente ontvangt ook dit jaar weer een behoorlijk aantal reacties over het ecologische maaibeleid. Positief maar ook negatief. Mensen vinden iets mooi of lelijk. Of soms ontstaan zorgen over de verspreiding van (on)kruiden naar tuinen of landbouwgronden. We geven hier antwoord op de meest gestelde vragen.

Over het maaibeleid

Wanneer wordt er gemaaid?

Dit jaar maaien we de bermen en de grotere gazons twee keer. De eerst maaironde is halverwege mei gestart en moet rond 15 juli in de hele gemeente zijn afgerond. De volgende maaironde is in augustus en september.

Waarom heeft de gemeente Waadhoeke ecologisch maaibeleid?

Dit komt voort uit de wens van de gemeenteraad en de maatschappij om meer aandacht te hebben voor de verscheidenheid van plant en dier (biodiversiteit). In 2019 is de gemeente Waadhoeke gestart met ecologisch beheer op de meeste plekken. Bermen, groenstroken, plantsoenen en grotere gazons worden nu minder vaal gemaaid en er blijven stukken staan. Dit doen we in het buitengebied maar ook deels in de kernen.

We maaien eerder in het jaar, om de groei van grassen te voorkomen. Waar gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd, wordt hierdoor de grond armer (verschraling). Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar minder voedselrijke grond zorgt voor een grotere variatie aan soorten. Brandnetels en distels houden bijvoorbeeld van voedselrijke verstoorde bodems. We hopen dat door het vroege maaien en afvoeren van het maaisel deze soorten op den duur op veel plekken verdwijnen.

We hebben in 2019 een start gemaakt met dit maaibeleid, maar dat betekent niet dat we nu altijd zo blijven maaien. Juist niet. Binnen het ecologisch beheer zijn verschillende manieren van maaien waarin plant en dier centraal staan. We bekijken welke manier het beste is voor welke plek. Opmerkingen en klachten  worden daarin ook meegenomen. De manier van maaien kan ieder jaar aangepast worden. Mochten er beschermde planten of dieren in een stuk voorkomen, dan horen we dit graag van u.

Ecologisch beheer is niet overal mogelijk. Dit kan te maken hebben met veiligheid, steilheid of obstakels. Hier wordt geklepeld of met een bosmaaier gewerkt. 

Is dit nieuwe maaibeleid een bezuinigingsmaatregel?

Het nieuwe maaibeleid is zeker geen bezuinigingsmaatregel. Waar eerder alleen gemaaid werd, wordt het gemaaide gras nu ook bij elkaar geharkt en afgevoerd. Dat kost meer omdat het meer werk is. Daarnaast zijn er afvoer- en verwerkingskosten die we eerst niet hadden. 

Er wordt opeens helemaal niet meer gemaaid bij mij in de buurt, waarom is dit?

In sommige periodes van het jaar kan het zijn dat we een maaibeurt, of soms zelf meerdere, overslaan. Dit heeft te maken met de weersomstandigheden. Maaien bij veel regen of droogte kan de vegetatie beschadigen, met sterfte of herstelmaatregelen tot gevolg. Dit willen we natuurlijk graag voorkomen, daarom maaien we soms minder.

Het hoge gras en struiken zorgen voor een rommelige aanblik. Dat ziet de gemeente toch zelf ook? 

Ecologisch beheer geeft inderdaad een ander beeld dan we eerder gewend waren. Strak gemaaide plekken worden vervangen door natuurlijk groen. Dit kan als rommelig ervaren worden. Het kan een tijd duren voordat we het gewenste resultaat hebben. De natuur laat zich niet dwingen, maar met de juiste maatregelen kunnen we wel sturen. Zo laten we in sommige groenperken bepaalde wilde bloemen staan, als deze daar spontaan zijn gekomen. Of we slaan stukken over in gazons of grasvelden om zomerbloeiers een kans te geven. Hierdoor bieden we insecten meer kansen om te schuilen, eitjes af te zetten en voedsel te zoeken. Zeker is dat het beeld gaat veranderen.

Bloemen

Wilt u graag dat er in uw omgeving meer bloemen in het openbaar groen komen? Neem dan contact op met de gemeente via (0517) 380 380, of stuur een e-mail naar info@waadhoeke.nl. Het nieuwe maaibeleid heeft tijd nodig en zal op den duur vanzelf zorgen voor meer bloemen in uw buurt.

Verkeer en veiligheid

Overhangende struiken en hoogstaand gras belemmeren het uitzicht. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar?

Verkeersveiligheid staat voorop. Dit is de reden dat we de eerste meter langs de wegen en sommige paden  vaker maaien. In dit kader worden ook de kruispunten gemaaid. Wanneer u een klacht heeft over een specifieke plek, dan stuurt u een melding via het meldingsformulier of belt u ons op (0517) 380 380. Langs sommige paden betekent het dan dus dat bijna de hele berm gemaaid wordt. Dit kan soms voor verwarring zorgen. Ook op deze plekken zoeken we naar mogelijkheden om stroken te laten staan en de biodiversiteit te vergroten.

Er groeit nu ook veel berenklauw tussen de struiken. Wat gaat de gemeente doen om de berenklauw te bestrijden?

Een gevolg van de nieuwe manier van maaien is dat onder andere de berenklauw meer ruimte krijgt om te groeien. We werken aan een plan om de berenklauw goed te kunnen bestrijden. In de tussentijd proberen we, waar mogelijk, berenklauw weg te halen. Heeft u een klacht over berenklauw op een specifieke plek? Stuur u ons een melding via het meldingsformulier of bel ons op (0517) 380 380. U bent natuurlijk vrij om ons te helpen in het beheren van deze soorten. Maar doe dit altijd met uw eigen veiligheid voorop gesteld. Zo kunt u bijvoorbeeld knoppen snoeien voor de bloei om verspreiding in te perken.

Japanse duizendknoop

Deze soort komt steeds vaker voor. Op dit moment zoeken we nog naar een effectieve bestrijdingsmethode. Geef de groeiplaatsen in elk geval door aan ons. Mocht deze soort in uw tuin voorkomen, dan kunt u deze kortknippen en in de grijze container gooien. Voorkom verspreiding van de soort door delen van de plant achter te laten. Kleine plantdelen kunnen uitgroeien tot volledig nieuwe planten. Dit geldt ook voor de wortels. 

Distels

Distels horen bij het agrarische landschap. Ze groeien op voedselrijke plekken waar de bodem verstoord is. Daarnaast is deze soortgroep erg belangrijk voor biodiversiteit. Er zijn meer dan 100 diersoorten afhankelijk van alleen al de akkerdistel. Volledige bestrijding van deze soort is dus ook niet de bedoeling. De plant kan zich door zaad en wortels vermeerderen, waardoor uitroeiing een lastige zaak is. Op plekken waar veel kinderen spelen wordt er anders omgegaan met de aanwezigheid van distels. Per melding en locatie wordt gekeken hoe we omgaan met het verwijderen.

Gezondheid

Het bloeiende gras en struiken zorgen voor hooikoortsklachten. Gaat de gemeente dan ook maaien naar aanleiding van die klachten?

De gemeente kan weinig aan hooikoorts doen. Wel nemen we dit mee in de inventarisatie, met name in de kernen. Maar hooikoortsvrij beheren is niet mogelijk. Bij de verspreiding van pollen spelen regionale weersomstandigheden, zoals o.a. temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag een grote rol. Daar heeft de gemeente geen invloed op. De verspreiding van pollen is daarnaast ook noodzakelijk voor gezonde planten en de verspreiding van planten.

Teken

Het nieuwe beheer zorgt ervoor dat er op meer plekken hoog gras staat. Hierdoor krijgen soorten als teken ook de kans om zich te verspreiden. We vragen u om niet zomaar hoog gras te betreden. U doet dit op eigen risico. Dat geldt voor zowel u als uw huisdier. Controleer altijd na het wandelen of er teken over uw lichaam of die van uw hond lopen of zich hebben vastgebeten.