Melding ligplaats

Als u met een vaartuig een ligplaats wilt innemen binnen Franeker, moet u hiervan bijna altijd een melding doen. Aan het innemen van een ligplaats zijn mogelijk kosten verbonden. Doe de melding uiterlijk twee dagen voordat u aan wilt leggen.

 • Per 1 april 2021 betaalt u liggeld via de pin, dus niet meer contant. 

Ligplaatsen zijn verdeeld in categorieën. Er zijn kosten verbonden aan het innemen van een ligplaats in categorie A, B en D. Deze kosten zijn vastgelegd in de Liggeldverordening.

Kosten categorie A

 • Zomerseizoen : Deze ligplaatsen kosten in de periode van 1 april t/m 31 oktober minimaal € 5,50 per dag. Is de boot langer dan vijf meter? Dan betaalt u per dag per strekkende meter € 1,10 extra.
 • Winterseizoen: Deze ligplaatsen kosten in de periode 1 november t/m 31 maart minimaal € 15,00 per maand. Is uw vaartuig langer dan vijf meter? Dan betaalt u per extra strekkende meter € 3,00 bij per maand.

Kosten categorie B en D

 • Hele jaar: Kosten bedragen minimaal € 15,00 per maand. Is uw vaartuig langer dan vijf meter? Dan betaalt u per extra strekkende meter € 3,00 bij per maand.

Kosteloos aanleggen

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanleggen uw vaartuig als:

 • u een ligplaats inneemt buiten de bebouwde kom van Franeker;
 • u minder dan zes uur een ligplaats inneemt;
 • uw vaartuig minder dan vijf meter lang is en u aanlegt op een locatie die valt onder categorie C;
 • uw vaartuig bestemd is voor het vervoeren van personen van liefdadigheidsinstellingen;
 • u eigenaar of gebruiker bent van een woonschip en u een recreatievaartuig vlakbij uw woonschip legt.
 • Informatie over de gewenste ligplaats (adres, categorie, periode)
 • Informatie over uw vaartuig (naam, type, lengte, kleur)

Op deze kaart staan alle ligplaatsen in gemeente Waadhoeke. De ligplaatsen zijn verdeeld in categorieën. Hieronder staat per categorie uitgelegd met welk type vaartuig u daar mag aanleggen.

 • Categorie A
  Ligplaatsen binnen de bebouwde kom van Franeker, waar u maximaal vijf dagen mag liggen met een recreatievaartuig, charterschip of passagiersschip. Bijvoorbeeld als u als toerist een paar dagen in Franeker wilt verblijven. Wilt u hier als particulier aanleggen? Wij adviseren u om contact op te nemen met de havenmeester. De melding wordt dan direct afgehandeld. U kunt direct betalen.
 • Categorie B
  Ligplaatsen binnen de bebouwde kom van Franeker, waar u langer dan vijf dagen  tot maximaal een jaar mag liggen met een recreatievaartuig. Bijvoorbeeld als u als toerist wat langer in Franeker wilt blijven. Of als u als inwoner van Franeker uw recreatievaartuig wilt aanleggen.
 • Categorie C
  Ligplaatsen voor recreatievaartuigen tot een lengte van vijf meter.
 • Categorie D
  Ligplaatsen voor bedrijfsvaartuigen of vaartuigen waaraan binnen één jaar bedrijfsmatig onderhoud gaat plaatsvinden. Hier vallen ook charterschepen en passagiersschepen onder.
 • Categorie E
  Ligplaatsen die tijdelijk gebruikt mogen worden voor laden en lossen.
 • Categorie F
  Ligplaatsen waar u tijdelijk mag aanleggen om te wachten op de opening van een brug.
 • Categorie G
  Ligplaatsen voor recreatievaartuigen buiten de bebouwde kom van Franeker.
 • Doet u de melding via het online formulier? Doe dit dan uiterlijk twee werkdagen voordat u de ligplaats wil innemen.
 • Uw melding wordt beoordeeld. Als u een positieve beoordeling krijgt, mag u de ligplaats innemen. Bij een negatieve beoordeling proberen wij u een andere locatie aan te bieden.
 • De beoordeling wordt bevestigd in een brief of e-mail. Bij een positieve beoordeling, ontvangt u ook een factuur voor de periode dat u de ligplaats wilt innemen. 
 • U kunt maximaal 12 kalendermaanden een ligplaats innemen. Hierna moet u een nieuwe melding doen.
 • Het ligplaatsenbeleid is na te lezen op overheid.nl.
 • Heeft u vragen over de melding of over het innemen van een ligplaats? Neem contact met ons op.
 • Dit ligplaatsenbeleid is niet van toepassing op particulier beheerde havens en aanlegplaatsen in beheer bij recreatieschap Marrekrite.