Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken
pagina icoon paspoort

Nieuwsbericht

Concept Woonvisie digitaal ter inzage

maandag 23 maart

De concept Woonvisie Waadhoeke 2020 – 2030 Samen Sterk ligt vanaf woensdag 18 maart ter inzage voor zes weken.

Vanwege het coronavirus kunt u de concept Woonvisie opvragen via communicatie@waadhoeke.nl. Wilt u reageren? Dat kan tot en met dinsdag 28 april.
In een woonvisie maakt de gemeente nieuwe plannen met de dorpsbelangen en wijk- en buurtverenigingen, en ook nieuwe afspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. De concept Woonvisie is gemaakt in samenwerking met betrokken partijen en houdt zo goed mogelijk rekening met én speelt in op toekomstige ontwikkelingen.

Bijlage

Dit traject is afgesloten met de kernsessie van het Kernteam Omgeving op 25 februari 2020. Tijdens deze bijeenkomst heeft de raad vragen gesteld over een aantal thema’s uit de woonvisie. De toelichtingen op die thema’s staan in een bijlage. De concept Woonvisie wordt samen met deze bijlage ter inzage gelegd.  

Zienswijze indienen

Wilt u reageren? Uw zienswijze kunt u mailen naar info@waadhoeke.nl. Een brief sturen kan ook naar: Gemeente Waadhoeke t.a.v. College van B&W; Postbus 58; 8800 AB Franeker. U kunt tot uiterlijk dinsdag 28 april 2020 reageren.

Uw Reactie