Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken
pagina icoon paspoort

Nieuwsbericht

Gemeente Waadhoeke sluit 2019 positief af

vrijdag 1 mei

Het tweede jaar van gemeente Waadhoeke is afgesloten met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. Het college stelt voor om 1,9 miljoen euro hiervan specifiek te bestemmen en 0,3 miljoen euro toe te voegen aan de Algemene Reserve. Dit blijkt uit de jaarstukken 2019. 

Wethouder van financiën Caroline de Pee is tevreden: “Ook met dalende financiële marges is het Waadhoeke wederom gelukt om het jaar positief af te sluiten.

Dekking voor beheerplannen

Van het positieve saldo van 2,2 miljoen euro wordt 1,6 miljoen euro veroorzaakt door onderhoudsvoorzieningen. Deze gelden moeten om financieel technische redenen vrijvallen in het resultaat. In 2020 worden de nieuwe beheerplannen vastgesteld. Omdat wordt verwacht dat de 1,6 miljoen euro nodig is om deze beheerplannen te dekken, is het voorstel om dit bedrag hiervoor te reserveren.

Sociaal domein meevallende cijfers

Meevallende cijfers in het sociaal domein zorgen voor 0,6 miljoen euro. Daarnaast is op het gebied van openbare ruimte een voordeel behaald van 0,4 miljoen euro. Het resterende budget voor onvoorziene uitgaven van 0,3 miljoen euro valt vrij. Het gemeentefonds draagt 0,5 miljoen euro bij aan het positieve resultaat. Nadelige effecten op het resultaat zijn extra stortingen in de voorziening wethouder pensioenen van 1 miljoen euro en de voorziening begraafplaatsen van 0,4 miljoen euro.

Algemene reserve op 15 miljoen

Naast het overhevelen van de eerder genoemde 1,6 miljoen euro naar een nieuwe bestemmingsreserve voor de beheerplannen, wordt voorgesteld om de ontvangen middelen voor klimaatmaatregelen uit het gemeentefonds mee te nemen naar 2020. Het restant van 0,3 miljoen euro kan aan de algemene reserve toegevoegd worden. Deze komt hiermee op 15 miljoen euro. Dat is de ondergrens die door de raad is vastgesteld.

Jaarstukken 2019 bekijken

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken 2019. De jaarstukken zijn te vinden op de website van de gemeenteraad. (agendapunt 8)

Uw Reactie