Voorwaarden TONK-regeling versoepeld

dinsdag 4 mei

Inwoners van Waadhoeke die door corona en/of de corona-maatregelen meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen nu een tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf.

Voorwaarden verruimd

Een belangrijke voorwaarde voor de TONK-regeling is dat uw woonlasten (huur of hypotheek) hoger moeten zijn dan 25% van uw inkomen. Tot nu toe was dit percentage 30% of meer. Ook de berekening van de totale woonlasten is veranderd. Door deze wijzigingen komen meer mensen in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de TONK-regeling. Daarnaast heeft gemeente Waadhoeke de tegemoetkoming verhoogd van € 750/€ 1500 naar € 1000/€ 2000. De verruiming gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in. 

Wat moet u doen? 

  • Heeft u eerder al een aanvraag voor de TONK-regeling ingediend en is die aanvraag afgewezen? Dan hoeft u niets te doen: De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt namens de gemeente of u nu wel recht heeft op een tegemoetkoming. U ontvangt daar dan bericht over. 
  • Heeft u nog geen aanvraag ingediend, maar denkt u dat u (nu wel) aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u via de website van De Dienst Noardwest Fryslân een aanvraag indienen. 
  • Woont u in gemeente Waadhoeke en heeft u al een tegemoetkoming van € 750 of € 1000 ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. De verhoging wordt zo snel mogelijk aan u uitbetaald. 

Belangrijk om te weten

  • De tegemoetkoming TONK is ook mogelijk naast andere regelingen als de TOZO en de NOW 
  • De TONK-regeling is er voor alle inwoners die inkomen kwijt zijn door corona, dus niet alleen voor zelfstandigen/ondernemers.
  • Heeft u vermogen in uw eigen woning of (aantoonbaar) vermogen gereserveerd voor bijvoorbeeld pensioen, studie voor uw kinderen of uw uitvaart? Dan wordt dit vermogen volledig buiten beschouwing gelaten.
  • De tegemoetkoming is een onbelaste vergoeding, en heeft daarom geen gevolgen voor de hoogte van uw toeslagen, belastingen en dergelijke. 
  • De tegemoetkoming hoeft niet terugbetaald te worden, als deze toegekend is op basis van correcte informatie bij de aanvraag.

De TONK-regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen voor een tegemoetkoming over deze periode moeten uiterlijk op 31 juli 2021 ingediend zijn. Op de website van De Dienst Noardwest Fryslân staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier.