pagina icoon paspoort

Nieuwsbericht

Verkeer in Waadhoeke: geef uw mening

dinsdag 20 oktober

Gemeente Waadhoeke stelt een nieuw verkeersplan op (Mobiliteitsvisie). In het plan komen de grote lijnen te staan voor het gemeentelijke verkeersbeleid in de komende tien jaar. Het doel van het plan is om de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid, duurzaamheid en de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren. Als input voor dit plan horen we graag uw mening over het verkeer in onze gemeente. Hieronder leest u meer over het plan en de aanpak. Ook treft u de link naar de vragenlijst aan.

Aanleiding voor deze Mobiliteitsvisie

Gemeente Waadhoeke is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie. Voor de voormalige gemeenten zijn in het verleden afzonderlijke beleidsplannen opgesteld voor verkeer en vervoer. Voor de nieuwe fusiegemeente is er behoefte aan een nieuw verkeers- en vervoerplan op basis van de meest recente inzichten in trends en ontwikkelingen.

Uw mening telt

Als input voor dit plan horen we graag uw mening over het verkeer in de gemeente. Op welke thema's moeten we inzetten met ons verkeers- en vervoerbeleid? Wat gaat al goed en moeten we vooral behouden? En waar ervaart u knelpunten; wat moet beter? Om straks keuzes te kunnen maken willen we vooraf goed in beeld hebben wat er leeft en wat er speelt in de gemeente Waadhoeke. Via deze vragenlijst kunt u daar een bijdrage aan leveren. Invullen kan tot eind november.

Lukt het u niet om de vragenlijst online in te vullen, ook niet met hulp van een ander? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 0517 380 380. Wij proberen u dan een papieren vragenlijst toe te sturen of nemen uw opmerkingen telefonisch door.

Vervolg

Als we uw input hebben ontvangen, verwerken we die, samen met alle andere onderzoeken, tot een eerste aanpak. Afhankelijk van de coronamaatregelen, zullen we eind november fysieke of digitale bijeenkomsten plannen om opnieuw uw mening te horen.