Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn openbare publicaties over besluiten of gebeurtenissen die voor u van belang kunnen zijn. Onze bekendmakingen vindt u op overheid.nl.

E-mailservice Overheid.nl

Wilt u berichten over uw buurt via e-mail ontvangen? Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl. Dan krijgt u berichten over bijvoorbeeld ruimtelijke plannen, verordeningen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt.

Gemeentenieuws

In de Bildtse Post en de Franeker Courant vindt u elke woensdag de gemeentepagina. Daarop staat informatie van de gemeente.

Deze kranten zijn digitaal te lezen:

Uw Reactie