Ga naar de inhoud

Privacy

U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetgeving.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Alle informatie die direct over iemand gaat of die naar een persoon te herleiden is, is een persoonsgegeven, denk hierbij aan:

  • naam;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres.

Wij hebben deze gegevens voor verschillende doeleinden nodig, bijvoorbeeld om onze wettelijke en publieke taken uit te voeren, u te informeren via een nieuwsbrief of om een betaling af te handelen. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u onze privacyverklaring (pdf, 836 KB)  lezen.

  • Via onze website bieden we toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. De gemeente is niet aansprakelijk voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op websites en/of informatiebronnen van derden.
  • Als u vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente Waadhoeke of over de privacyverklaring, dan helpen wij u natuurlijk graag verder. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Stel uw vraag per mail via privacy@waadhoeke.nl of telefonisch via 0517 380 380.
Uw Reactie