Rioolheffing

Gebruikers van bebouwde percelen die niet aangesloten zijn op het gemeentelijke rioolstelsel ontvangen met ingang van 1 januari 2021 ook een aanslag rioolheffing (het zogenaamde basistarief rioolheffing).

Waarom een basistarief rioolheffing?

 • Naast de zorgplicht voor het afvalwater (de riolering) heeft de gemeente ook een zorgplicht voor het beheer van het hemelwater en het grondwater.
 • Zowel gebruikers van niet op het riool aangesloten bebouwde percelen als gebruikers van aangesloten bebouwde percelen hebben baat bij de uitvoering van deze algemene wettelijke watertaken.
 • Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om ook gebruikers van niet aangesloten bebouwde percelen mee te laten betalen aan de kosten voor algemene watertaken door het invoeren van een basistarief.
 • Gebruikers van bebouwde percelen die niet lozen op de riolering krijgen alleen het basistarief in rekening gebracht.
 • Ook garageboxen/opslagruimtes met minder dan 10 m3 waterverbruik krijgen alleen het basistarief in rekening gebracht.
 • Uw DigiD-inlogcode om een automatische incasso aan te vragen of te wijzigen.
Soort Tarief
basistarief € 84,00
één persoon € 140,00
twee of meer personen € 196,00
bedrijfsafvalwater of overige niet-woning € 308,00
recreatieterrein € 56,00
 • De rioolheffing wordt geheven van de volgende gebruikers:
  • Gebruikers van bebouwde percelen.
  • Gebruikers van recreatieterreinen.
  • Gebruikers van ruimten die indirect lozen op het gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater. 
 • Uw tarief is afhankelijk van uw gebruikerssituatie: één persoon, twee of meer personen, bedrijvigheid, garageboxen, opslagruimte of recreatieterreinen. 
 • Rekenvoorbeeld rioolheffing: twee of meer personen betalen het basistarief van € 84,00 + het tarief voor twee of meer personen van € 196,00 = totaal € 280,00.

Mijn bebouwd perceel is niet aangesloten, ontvang ik dan ook een aanslag rioolheffing?

Ja, met ingang van 1 januari 2021 ontvangen ook gebruikers van bebouwde percelen die niet aangesloten zijn op het gemeentelijke rioolstelsel een aanslag rioolheffing. Zowel gebruikers van niet op het riool aangesloten bebouwde percelen als gebruikers van aangesloten bebouwde percelen hebben een algemeen belang bij de afvoer van hemelwater en het grondwaterbeheer. 

De aanslag

U krijgt elk jaar de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Daarop staan onder andere de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning? Of de eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan bevat deze gecombineerde aanslag ook de ozb-aanslag. 

Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan betaalt u in acht maandelijkse termijnen. Wanneer u zelf de betalingen doet, betaalt u in drie termijnen. U vraagt een automatische incasso aan met de onderstaande knop.

Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Dat regelt u ook in bovenstaand formulier.

Aanslag digitaal ontvangen

Bent u aangesloten bij MijnOverheid en heeft u akkoord gegeven om post van de gemeente Waadhoeke digitaal in uw berichtenbox te ontvangen? Dan krijgt u de WOZ-beschikking en aanslag alleen nog maar digitaal en niet meer via de post.

Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen (bijstandsniveau)? U komt dan misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Vraag dit aan bij het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt).

In de laatste week van februari ontvangt u de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen van gemeente Waadhoeke en een aanslag van het Noordelijk Belastingkantoor voor de waterschap belastingen. 
U kunt kwijtschelding aanvragen na ontvangst van de aanslagen. U heeft uw Digid-inlogcode nodig om kwijtschelding aan te vragen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Of heeft u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen. Neem contact op met ons. Bent u na het contact nog niet tevreden? U kunt dan bezwaar indienen.