Ga naar de inhoud

Rioolheffing

Rioolheffing

De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden van het rioolstelsel. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de kosten voor het afvoeren van overtollig regenwater en grondwater. Hiervoor betaalt u rioolheffing.

Wat heeft u nodig?

  • Uw DigiD inlogcode om een automatische incasso aan te vragen of te wijzigen.

Wat kost het?

Soort Tarief
Basistarief € 75,65
Eenpersoonshuishouding € 113,00
Meerpersoonshuishouding € 161,65
Bedrijfsafvalwater € 257,00
Recreatieterrein € 118,65

Handig om te weten

  • De rioolheffing wordt geheven van alle gebruikers van bebouwde percelen, van gebruikers van recreatieterreinen en van gebruikers van ruimten die indirect lozen op het gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater.
  • U betaalt een vast basisbedrag en daarnaast afhankelijk van uw gebruikerssituatie (alleenwonend, meerpersoons, agrarisch of bedrijvigheid of recreatieterreinen) een ander tarief, zie onder het kopje 'wat kost het'.
  • Ook gebruikers van bebouwde percelen in het buitengebied die niet lozen op de riolering of gemeentewater krijgen het basisbedrag in rekening gebracht.

Hoe wordt het bedrag berekend?

  1. Rekenvoorbeeld rioolheffing meerpersoons huishouding
    Een meerpersoons huishouding betaalt het basistarief van € 75,65 + het meerpersoonstarief van € 161,65. Dit is een totaal van € 237,30.

De aanslag

U krijgt ieder jaar de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen. Daarop staan onder andere de rioolbelasting en afvalstoffenheffing. Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan zit in deze gecombineerde aanslag ook de ozb-aanslag.

U betaalt in 8 maandelijkse termijnen als u gebruik maakt van automatische incasso. Wanneer u zelf de betalingen doet, betaalt u in 3 termijnen. U vraagt een automatische incasso aan met bovenstaande knop.

Kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet of alleen met moeite betalen? U kunt dan kwijtschelding aanvragen. U kunt de kwijtschelding aanvragen bij het Noordelijk Belastingkantoor (voorheen Hefpunt). Of bel met de gemeente Waadhoeke 0517 - 380 380, u krijgt dan een formulier toegestuurd.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Of hebt u onterecht een aanslag gekregen? We willen u graag helpen, neem contact op met ons. Bent u na het contact met ons nog niet tevreden? U kunt dan bezwaar indienen.

Uw Reactie