Ga naar de inhoud

Andere vergunningen

Ontheffing sandwichborden

Als u sandwichborden (driehoeksborden) wilt plaatsen.

Gemeentegrond gebruiken

Als u gemeentegrond wilt gebruiken.

Kabels en leidingen plaatsen

Als u wilt gaan graven in de grond voor werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Afwijken van een bestemmingsplan

Als u bouwplannen heeft waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan.

Ontheffing winkeltijden

Als u een winkel open wilt houden op dagen en/ of uren buiten de Winkeltijdenwet om.

Stookontheffing

Als u in de openlucht afvalstoffen wilt verbranden of op een andere manier een vuur wilt stoken.

Standplaats-vergunning

Als u vanaf een plek in de gemeente Waadhoeke goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden.

Uw Reactie