pagina icoon paspoort

Andere vergunningen

Ontheffing sandwichborden

U wilt sandwichborden (driehoeksborden) plaatsen.

Gemeentegrond gebruiken

U wilt gemeentegrond gebruiken.

Afwijken van een bestemmingsplan

U heeft bouwplannen en wilt afwijken van het bestemmingsplan.

Stookontheffing

U wilt in de openlucht afvalstoffen verbranden of vuur stoken.

Standplaats-vergunning

U wilt vanaf een vaste plek goederen verkopen of diensten aanbieden.

Melding ligplaats

Doe een melding als u een vaartuig wilt aanleggen.