Ga naar de inhoud

Belastingen

WOZ

De WOZ-waarde van uw woning bepaalt de hoogte van de onroerendezaakbelasting.

OZB

U betaalt onroerendezaakbelas- ting (ozb) als u een eigen woning, bedrijfsgebouw of stuk grond heeft.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het in stand houden van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing.

Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Belastingen betalen

Alles over betaalmogelijkheden.

Uw Reactie