Ga naar de inhoud

Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning te koop en leeg? Of staat het op de nominatie om gesloopt of gerenoveerd te worden? Met een vergunning op grond van de leegstandswet kunt u de woning tijdelijk verhuren. U kunt een vergunning aanvragen bij de gemeente met een aanvraagformulier.

Stuur dit formulier naar info@waadhoeke.nl of naar Postbus 58 8800 AB Franeker, t.a.v. de afdeling VTH.

Wat kost het?

  • € 61,00

Wat heeft u nodig?

  • Maakt u gebruik van een tussenpersoon die de aanvraag voor u regelt? Dan moet de tussenpersoon een kopie van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meenemen en een schriftelijke volmacht.

Handig om te weten

De Leegstandswet maakt het mogelijk om uw te koop staande woning makkelijker tijdelijk te verhuren. Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet heeft de huurder geen recht op huurbescherming bij beëindiging van de huur.

Voorwaarden

  • De woning staat leeg 
  • De bewoner(s) zijn uitgeschreven bij Burgerzaken
  • De woning is eigendom van de aanvrager
  • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande koopwoningen gelijktijdig verhuren 

Geen huurbescherming

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet heeft de huurder geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De schriftelijke huurovereenkomst wordt voor tenminste zes maanden aangegaan 
  • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden 
  • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal één maand

Voldoet de huurovereenkomst niet aan bovenstaande punten, dan loopt u als verhuurder het risico dat de verhuur als normale verhuur wordt gezien.

De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Toestemming bank bij tijdelijke verhuur

Voor tijdelijke verhuur heeft u soms ook toestemming nodig van de bank of een andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming.

 

Uw Reactie