Ga naar de inhoud

Omgevingsvergunning

Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u slopen, een boom kappen of uw bedrijf veranderen? Uw pand anders gebruiken dan eerder was bedoeld? Met een omgevingsvergunning regelt u dat in een keer. Aanvragen kan online. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Wat kost het?

De kosten voor de omgevingsvergunning zijn afhankelijk van waar u een vergunning voor aanvraagt. Bekijk hier het overzicht van de tarieven (legesverordening).

Hoe lang duurt het?

De eenvoudige (de reguliere) procedure komt het meest voor. U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente een keer met 6 weken verlengen als de beoordeling van de aanvraag niet binnen die 8 weken kan worden gedaan. De termijn van 8 weken gaat in wanneer de vergunning volledig is ingediend. Het vooroverleg over de vergunning telt niet mee voor de termijn.

In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en in sommige gevallen als de aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag de gemeente met 6 weken verlengen. Deze lange termijn is nodig omdat meerdere partijen moeten adviseren over de vergunningaanvraag.

Wat moet u doen?

  • Vergunningscheck. Veel verbouwingen mag u uitvoeren zonder vergunning. Voor andere heeft u weer wel een vergunning nodig. U kunt dit zelf (laten) nagaan door een vergunningscheck te doen via het Omgevingsloket. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de gemeente.
  • Vooroverleg. Heeft u complexe plannen met meerdere activiteiten? Dan adviseren wij u eerst te overleggen met de gemeente. Doe dat voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. Door een vooroverleg bespaart u kosten. Ook voorkomt u verrassingen in het vergunningstraject. U kunt direct een afspraak maken. Uw (ver)bouwplannen kunnen ook effect hebben op naastgelegen woningen. Het is goed om uw buren tijdig op de hoogte te stellen.
  • Slopen. U heeft géén omgevingsvergunning nodig voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en/of het verwijderen van asbest uit uw pand. U kunt volstaan met het indienen van een sloopmelding via het Omgevingsloket Online.
  • Aanvragen. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. De gemeente beoordeelt uw aanvraag omgevingsvergunning met het oog op natuur, ruimte en veiligheid. Het kan voorkomen dat de gemeente u vraagt nadere stukken te overleggen of uw activiteiten te onderbouwen. Bijvoorbeeld op gebied van brandveiligheid of milieuaspecten.
  • Zienswijze. In sommige gevallen is vooraf al duidelijk dat belanghebbenden bezwaar zullen maken tegen uw bouwplannen. Het is dan handig om hen vooraf te vragen hun mening (zienswijze) aan de gemeente te laten weten. U kunt zo bezwaar achteraf voorkomen. 

Handig om te weten

  • Na het besluit hebben belanghebbenden, zoals uw buren, nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te stellen. Dit bezwaar of beroep heeft geen schorsende werking. U mag al gaan bouwen of verbouwen. We raden u wel aan te wachten tot de bezwaartermijn is verlopen. U weet dan zeker dat er geen bezwaar is gemaakt.
  • De gemeente controleert hoe u uw plan uitvoert. Doet u dat niet volgens de vergunning? Dan kan de toezichthouder van de gemeente de bouw stil leggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.
Uw Reactie