Gemeentegrond gebruiken

Wilt u gemeentegrond gebruiken? Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een bouwcontainer. Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Daarvoor hoeft u niet naar het gemeentehuis.

Ook heeft u de ontheffing nodig voor bijvoorbeeld terrassen, uitstallingen, bedrijfsafvalcontainers, tijdelijke reclame- en aankondigingsborden en luifels waarbij u gemeentegrond gebruikt.

Wat kost het?

  • € 26,00.
  • Daarnaast betaalt u voor het gebruiken van gemeentegrond. Deze kosten heten precariokosten. De hoogte van dit bedrag hangt af van het aantal vierkante meters gemeentegrond dat u gebruikt. En van hoelang u deze grond gebruikt.

Wat u moet weten

  • Onder gemeentegrond vallen ook de openbare weg en de wegbermen.
  • U moet de aanvraag minimaal dertig dagen voor de plaatsing van de borden indienen.