Beerput

Denkt u erover na om uw beerput te verwijderen?

  • Heeft u een beerput in uw tuin? Dan bent u ook aangesloten op het gemeentelijke riool. De beerput is aangesloten op het hoofdriool.
  • U wilt aansluiten op het gemeentelijke riool? Dan maakt u gebruik van de bestaande rioolaansluiting.
  • In bijzondere gevallen kan het zo zijn dat water uit de beerput rechtstreeks een sloot of greppel in stroomt. Dit is niet toegestaan. Een aansluiting op het riool is dan nodig of u plaatst een speciale tank.
  • Voor een rioolaansluiting neemt u contact op met de gemeente. 
  • Voor de plaatsing van een speciale tank neemt u contact op met Wetterskip Frysl├ón.