Ga naar de inhoud

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente.

  • Hulp en ondersteuning bij problemen met opgroeien en opvoeden.
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering.
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking.
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg.

Met de komst van de nieuwe Jeugdwet wordt meer gekeken naar wat ouders/verzorgers zelf kunnen. En naar wat familie en bijvoorbeeld vrienden kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de jeugdige. Dit bekijken we samen met de ouders/verzorgers.

Waar nodig worden de eigen mogelijkheden ondersteund. Is hulp of zorg nodig? Dan kunnen de jeugdige en het gezin daar altijd op rekenen. We geven hulp waar kan en zorg waar moet.

  • Levensbedreigende situatie? Bel 112.
  • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel "Veilig Thuis": (0800) 2000.
Uw Reactie