Ga naar de inhoud

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u vragen over bijvoorbeeld zorg, welzijn of wonen? U kunt terecht bij het Gebiedsteam van de gemeente. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit kan voor uzelf, maar ook voor iemand over wie u zich zorgen maakt. Bijvoorbeeld een naaste.

We kijken met u naar uw persoonlijke situatie. Samen zoeken we naar de beste oplossing, zodat u zelfstandig kunt blijven wonen en blijft meedoen in de samenleving. We kijken naar wat u samen met familie, mantelzorgers, buren of vrijwilligers zelf kunt doen.

Het Gebiedsteam neemt de zorg niet van u over, maar zorgt dat steun wordt geregeld. De afspraken leggen we vast in een gespreksverslag.

Is toch maatwerk nodig? Stuur dan het ondertekende gespreksverslag naar de gemeente. Het verslag is uw aanvraag voor maatwerk. Houd er rekening mee dat de gemeente een financiële bijdrage vraagt. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen.

  • U neemt contact op met het Gebiedsteam van de gemeente. We maken een afspraak voor een gesprek bij u thuis. U kunt een familielid of een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen u hierbij te helpen.
  • Tijdens het gesprek bespreken we uw vraag en bekijken we welke oplossingen er zijn. Ook vragen we u naar uw beperkingen en uw sociale omgeving. En naar uw (financiële) mogelijkheden om zelf of met hulp van anderen steun te regelen.
  • U krijgt van het Gebiedsteam een gespreksverslag van het gesprek.
  • Heeft u maatwerk nodig? Dan is het ondertekende gespreksverslag uw aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente. De aanvraag voor een voorziening handelt de gemeente apart af. Krijgt u een voorziening van de gemeente? Dan regelt de gemeente dit voor u.
Uw Reactie