Belasting

Belastingen betalen

Alles over betaalmogelijkheden.

Kwijtschelding aanvragen

Informatie over het aanvragen van kwijtschelding belastingen.

Onroerende zaakbelasting (WOZ)

U betaalt OZB voor een eigen woning, bedrijfsgebouw of stuk grond.

Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het inzamelen van afval. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het onderhoud van het rioolstelsel. Hiervoor betaalt u rioolheffing.