Recreatie en toerisme

Wilt u de Nota 'Beleef Waadhoeke' ontvangen of bent u benieuwd naar andere beleidsstukken van recreatie en toerisme? Of wilt u meer informatie over de lopende projecten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Stevige ambities Recreatie & Toerisme

Gemeente Waadhoeke heeft stevige ambities op het gebied van toerisme. Dit blijkt uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nije grinzen, Nije kânsen’. Maar ook in het “Ontwikkelperspectief Waadhoeke 2018-2028” en de Recreatie en Toerisme nota ‘Beleef Waadhoeke’ klinken deze ambities duidelijk door. Deze nota is vastgesteld op 23 januari 2020.

Nota ‘Beleef Waadhoeke’ – Visie op Recreatie & Toerisme

Deze nota is het resultaat van een interactief proces. Zo zijn de toeristisch-recreatieve ondernemers, belangrijke partijen uit het veld, raadsleden en andere belanghebbenden in twee afzonderlijke sessies uitgenodigd om mee te denken. Daarnaast is er een klankbordgroep in het leven geroepen.

Met de nota ligt er een duidelijke visie op R&T. De ambitie is scherp gesteld en er zijn drie profielen benoemd (Waddenkust, De oude zee en Academiestad). Deze drie profielen functioneren als onderleggers voor het toekomstbeeld van onze gemeente. Vanuit het toekomstbeeld zijn er drie hoofdopgaven voor onze gemeente, doorvertaald naar de drie actielijnen in het uitvoeringsprogramma, te weten:

  • Zichtbaarheid & Samenwerking
  • Franeker versterken als toeristische trekker
  • Landschap versterken als toeristische trekker

Recreatie en toerisme in Waadhoeke: de ambitie

1. We zijn trots

We zijn trots op ons landschap, onze stad en dorpen, onze verhalen, onze historie en onze talen. Deze geven ons identiteit. Dit koesteren we en onderhouden we.

2. Dit delen we graag

Ons landschap en onze verhalen delen we graag met geïnteresseerde en betrokken bezoekers (onze doelgroep).

3. Op een waardevolle manier

Ons doel is niet om zoveel mogelijk toeristen te trekken, maar wél om meer toeristen uit onze doelgroep te trekken en om onze bezoekers een zo mooi mogelijke beleving te bieden. Zo krijgen we enthousiaste en loyale bezoekers. Dit doen we met karakteristieke voorzieningen die bij ons passen, waarbij kwaliteit voorop staat. En dit is dan ook wat waard.

4. We bundelen slim onze krachten

Hier moeten we voor samenwerken. We zijn creatief in het aan elkaar koppelen van voorzieningen, bijvoorbeeld op thema, als totaalproducten of als recreatief cluster(tje). Zo creëren we bestemmingen en bezoekdoelen voor onze bezoekers, over het land en over het water.

5. Hierbij staat de bezoeker centraal

We denken hierbij vanuit de bezoeker of de recreant die we graag willen trekken, wat vinden zij leuk, wat kunnen we ze bieden en hoe vinden zij hun informatie en hun weg?

6. Zo zijn we toekomstbestendig

Zo profiteren bewoners en ondernemers nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk van de positieve effecten van recreatie en toerisme. Hierdoor kunnen we blijven genieten en investeren in ons landschap en onze leefomgeving.

We zetten in op waardevol toerisme. Dat blijkt ook uit onze ambitie: in 2024 zijn de recreatief-toeristische bestedingen met 30% toegenomen.

Projecten

Klik op de knop voor alle actuele projecten op het gebied van recreatie en toerisme.